Renk Kodları

CSS Renk Kodları

CSS Renk Kodları
Written by Renk

Normalde doğada 3 ana renk vardır bunlar kırmızı, sarı ve mavidir. Fakat css renk kodları böyle değildir. Burada 3 ana renk kırmızı, yeşil ve maviden oluşur. Bu renklerin farklı oranlarda bir araya ve üst üste gelmesiyle de diğer renkler oluşur. Dijital ortamda algılamamızı arttıran en büyük etkenlerden biri renklerdir. Renkler olmadan önemli noktalara dikkat çekilmesi zordur. Bu yüzden web sitelerimizi ve dijital ortamda yarattığımız daha birçok şeyi renklendiririz. Teknolojinin gelişmesi ile dijital hayat oldukça önem kazanmıştır.

İlginizi çekebilir: Php Renk Kodları

HTML formatında sayfalarda arka planın yani sayfamızın rengini, yazılan yazıların rengini, sayfadaki bölümlerin rengini belirmemiz için CSS renk kodları gerekmektedir. Bunlar sayesinde sayfamızdaki pek çok alanı renklendiririz. CSS bölümünde color kısmı yazılara renk vermemize yardımcı olurken, back – ground color ya da background ile arka planımızı renklendirmek mümkündür. Kenarlara renk vermek içinse border ya da border – color kısmı kullanılır. Toplam 140 tane renk tanımlaması vardır. Bunlardan 17  tanesi standart hale gelmişken 123 tanesi sonradan dahil olmuştur.

CSS’de renkleri standart olarak 3 şekilde tanımlayabiliriz, bir de özel durum mevcuttur. Bunu da eklersek 4 şekilde de diyebiliriz. Bunlar aşağıdaki şekildedir :

  • Renklerin adlarına göre: red, green, blue
  • RGB şeklinde: rgb ( 150, 20, 0 )
  • HEX şeklinde: #ffcc15
  • HSL şeklinde (istisnai durum)

Renklerin Adlarına Göre Kodlama

Dijital ortamda renkleri isimleri ile kullanmak çok tercih edilmez. Çünkü HTML ve CSS ile tanımlı 140 adet renk bulunur. Bu da tüm renklere bu yöntem ile erişilemeyeceği manasına gelmektedir. CSS renk kodları da bu renklerin isimlerine göredir. Bir kısma mavi renk vermek için { color : blue; } yapmak gerekmektedir. Rengi yazarken küçük harf kullanmak her zaman daha kullanışlıdır.

RGB Şeklinde Kodlama

Renklerin dijital ortama aktarılmasında renk kodlaması oldukça önem taşır. Rgb şeklinde kodlama 3 parametrenin varlığından oluşur. RGB  yöntemiinn yaygın kullanım şekli renklere şeffaflık verileceği zamandır. Bu yöntem ile CSS renk kodları ile renk oluşturmak için 0 ve 255 arasında bir değer gerekir. Eğer değeri 0 olarak girersek o renk yok hükmündedir. Örnek olarak : rgb (200, 165, 0) verilebilir.

HEX Şeklinde Kodlama

En yaygın kullanılan yöntem HEX yöntemidir. CSS renk kodlarında HEX yönteminde renkler 00 ve FF arasındadır. Sıfır kullanılırsa o renkten kullanılmaz, F kullanılırsa o renk en yoğun biçimde kullanılır. 16’lık renk sistemi kullanılmaktadır. Onaltılık sistemde 16 adet sembol vardır. Bunlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F ‘dir . Bunların en yükseği F iken en düşüğü sıfırdır (0) . Renkler ikişer basamakta temsil edilir ve bu renk sıralaması kırmızı/red (R), yeşil/green (G), mavi/blue (B) şeklindedir. Kısaca #RRGGBB şeklindedir. İkişerli basamaklara göre verilen sayı ve harf değeri ile renk oluşur. Mavi renk elde etmek için #0000FF yazmamız yeterlidir. İlk iki basamağa sıfır verdiğimiz için kırmızı rengi kullanmamış olduk, ikinci iki basamağa sıfır değerini girdiğimiz içinse yeşili kullanmamış olduk. Büyük – küçük harf kullanımı önemli değildir. Kısaca gösterim de mümkündür #AA00CC şeklinde olan kodu #A0C şeklinde de yazabiliriz. Bu gösterimler birbirlerine eş değerdir. 8 haneli gösterimi de mevcuttur. Sekiz haneli gösterimde sondan 2 hane şeffaflık sağlar .

 HSL Şeklinde Kodlama

CSS renk kodlarında renkte parlaklığı ve doygunluğu ayarlamak için kullanılan yöntemdir. Açılımı hue, saturation ve ligthness kelimelerinden gelir. Bunların baş harfleriyle HSL meydana gelmiştir. Sırasıyla anlamları renk, doygunluk ve parlaklıktır. Bu özellik renklere boyut kazandırmada aktif olarak kullanılır.

About the author

Renk

Leave a Comment